استاد بازاریابی، ارتباطات و مهندسی محصولات غذایی - آموزش در فرانسه

عمومی

جهت اطلاعات بیشتر درخصوص این برنامه به وب سایت دانشگاه مراجعه کنید

شرح برنامه

این برنامه در زبان فرانسه تدریس می شود.

دفعات بازدید: توضیحات رسمی فرانسه و درخواست در اینجا: MS بازاریابی، ارتباطات و Ingénierie des Produits Agroalimentaires

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. ... اطلاعات بیشتر

Over the last 25 years, the Chambers of Commerce of Caen and Le Havre have combined their efforts to set up a joint structure in Higher Education for the benefit of their respective towns and regions. Today, this effort has given birth to the Ecole de Management de Normandie, a unified and strengthened business school ready to meet both the national and international needs of firms. اطلاعات محدود
کائن , لو هاور , پاریس , دوویل , روون , آکسفورد + 5 بیشتر کمتر