استادیار علوم زیست شناسی مولکولی

عمومی

شرح برنامه

ساختار برنامه

مسیر مشترک: بیولوژی سلولی. آمار کاربردی؛ زیست شناسی مولکولی و سلولی گیاهان؛ زیست شناسی مولکولی توسعه؛ ژنومیک؛ عصب شناسی

مسیر 1 - زیست شناسی مولکولی: بیوشیمی؛ ژنتیک مولکولی؛ بیوشیمی ساختاری و بیوفیزیک ساختاری؛ مردم شناسی محاسباتی

مسیر 2 - Génétique Moléculaire (درجه دو): بیوشیمیستری بیماری ها؛ فیزیولوژی انسان؛ بیوتکنولوژی ایمونولوژیک؛ فناوری نانو

فرصت های شغلی

دانش آموختگان به عنوان محقق در سازمان های دولتی یا خصوصی در بخش های داروسازی ، کشاورزی و صنعتی و بیوتکنولوژی کار می کنند. و به عنوان مدیر پروژه یا مشاور در مدیریت عمومی ، در بخش های بهداشت انسان یا بهداشت عمومی.

شرایط ورود

  • حداقل یک دوره کارشناسی ارشد سه ساله (یا معادل آن) لازم است ، با مهارت های اثبات شده در ریاضیات ، فیزیک ، علوم کامپیوتر ، زیست شناسی ، زیست شناسی مولکولی
  • حداقل معادل GPA معادل 23/30 ایتالیایی

الزامات زبان

زبان انگلیسی: سطح B2 (CEFR) یا معادل آن

آخرین به روز رسانی مارس 2020

درباره این دانشگاه

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a ... اطلاعات بیشتر

The University of Padova is one of Europe’s oldest and most prestigious seats of learning; it is a multi-disciplinary university that aims to provide its students with both professional training and a solid cultural background. A qualification from the University of Padova is a symbol of having achieved an ambitious objective, one that is recognised and coveted by both students and employers alike. اطلاعات محدود